Download tài liệu Tiểu đường


Trang download tài liệu tiểu đường – đái tháo đường

 Nhằm cung cấp links để các bạn download tài liệu dể dàng. Trang download này sẽ cập nhật cho các bạn những guidelines mới nhất về bệnh đái tháo đường. Một số tài liệu hay về Nội Tiết cũng sẽ được chia sẽ ở đây. 

GUIDELINE hướng dẫn chăm sóc, điều trị bàn chân đái tháo đường của IDF năm 2017

https://drive.google.com/open?id=0B5RbEecG961pSnhNSVNaTDdHeDg

Guideline điều trị đái tháo đường của Hiệp hội đái tháo đường Hoa kỳ ADA năm 2017 – Bản đầy đủ: Standards of Medical Care in Diabetes 2017:

https://drive.google.com/open?id=0B5RbEecG961pM3dOLVRlVEw4U0U

Bản rút gọn guideline điều trị của Hiệp hội đái tháo đường Hoa Kỳ ADA năm 2017.

Nếu không đủ thời gian để đọc hết bản đầy đủ ở trên, bạn có thể đọc bản này:

https://drive.google.com/open?id=0B5RbEecG961pS2xMd05UVUVwQmM

Hướng dẫn điều trị của AACE – The American Association of Clinical Endocrinologists – Hiệp hội các chuyên gia Nội tiết học lâm sàng năm 2016:

https://drive.google.com/open?id=0B5RbEecG961pZ0dYS3lWbXBBU2M

AACE/ACE Comprehensive Type 2 Diabetes Management Algorithm 2016 – Executive Summary

Những guidelines của Liên đoàn đái tháo đường Thế giới IDF – International Diabetes Federation:

Hướng dẫn điều trị đái tháo đường dành cho bệnh nhân lớn tuổi : Managing Older People with Type 2 Diabetes – 2013

https://drive.google.com/open?id=0B5RbEecG961pLTR4b3lBSDQtUDQ

Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị đái tháo đường thai kỳ của IDF năm 2015 – GDM model of Care. Implementation protocol

https://drive.google.com/open?id=0B5RbEecG961pUzVCcVZmVHhuZG8

Hướng dẫn điều trị đái tháo đường type 2 của IDF năm 2012- Tới thời điểm này vẫn là mới nhất của IDF

https://drive.google.com/open?id=0B5RbEecG961pR3FieVpQWlZraGc