Download tài liệu Tiểu đường


Trang download tài liệu tiểu đường – đái tháo đường

 Nhằm cung cấp links để các bạn download tài liệu dể dàng. Trang download này sẽ cập nhật cho các bạn những guidelines mới nhất về bệnh đái tháo đường. Một số tài liệu hay về Nội Tiết cũng sẽ được chia sẽ ở đây. 

Guideline điều trị đái tháo đường của Hiệp hội đái tháo đường Hoa kỳ ADA năm 2017 – Bản đầy đủ: Standards of Medical Care in Diabetes 2017:

Standards of Medical Care in Diabetes 2017.pdf

Bản rút gọn guideline điều trị của Hiệp hội đái tháo đường Hoa Kỳ ADA năm 2017.

Nếu không đủ thời gian để đọc hết bản đầy đủ ở trên, bạn có thể đọc bản này:

Abridged for Primary Care Provider Standards of Medical Care in Diabetes 2017.pdf

Hướng dẫn điều trị của AACE – The American Association of Clinical Endocrinologists – Hiệp hội các chuyên gia Nội tiết học lâm sàng năm 2016:

aace2016.pdf

AACE/ACE Comprehensive Type 2 Diabetes Management Algorithm 2016 – Executive Summary

Những guidelines của Liên đoàn đái tháo đường Thế giới IDF – International Diabetes Federation:

Hướng dẫn điều trị đái tháo đường dành cho bệnh nhân lớn tuổi : Managing Older People with Type 2 Diabetes – 2013

IDF-Guideline-for-older-people-T2D.pdf

Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị đái tháo đường thai kỳ của IDF năm 2015 – GDM model of Care. Implementation protocol

GDM-model-of-care-2015.pdf

Hướng dẫn điều trị đái tháo đường type 2 của IDF năm 2012- Tới thời điểm này vẫn là mới nhất của IDF

IDF-Guideline-for-Type-2-Diabetes.pdf

Bản dịch sang tiếng Việt của ADA 2014:

ADA 2014 vietnamese.ppt

Hướng dẫn điều trị bàn chân đái tháo đường năm 2015:

GUIDELINE 2015 DIABETES FOOT.pdf