CHẨN ĐOÁN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG THAI KỲNghiệm pháp dung nạp uống 75gr glucose dùng để chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ, được  thực hiện vào tuần lễ 24- 28 thai kỳ, trên sản phụ không bị đái tháo đường trước đó. CÁCH THỰC HIỆN: Chuẩn bị bệnh nhân: 3 ngày trước khi làm nghiệm pháp, bệnh nhân được yêu cầu […]

Nghiệm pháp dung nạp GlucoseMột trong tiêu chuẩn chẩn đoán đái tháo đường là thực hiện nghiệm pháp dung nạp glucose 75gr đường uống. Cách thực hiện Nghiệm pháp dung nạp Glucose 75gr Chuẩn bị bệnh nhân: 3 ngày trước khi làm nghiệm pháp dung nạp glucose, bệnh nhân được yêu cầu ăn carbohydrate không giới hạn, tối thiểu […]

Tầm soát và chẩn đoán đái tháo đường thai kỳTầm soát bệnh tiểu đường thai kỳ ( đái tháo đường thai kỳ ) Có 2 cách tiếp cận: Tiếp cận 2 bước Bước 1:  Cách tiếp cận này bắt đầu với test dung nạp 50gr glucose bằng đường uống, không quan tâm tới thời điểm bữa ăn gần nhất. Đường huyết được đo một […]

Tiêu chuẩn chẩn đoán đái tháo đườngBệnh đái tháo đường ( tiểu đường ) là bệnh rất thường gặp, đặc trưng bởi sự tăng cao đường huyết. Chẩn đoán đái tháo đường khi có 1 trong các tiêu chuẩn sau: 1. Đường huyết lúc đói ≥126 mg/dL (7.0 mmol/L) HOẶC 2. Đường huyết sau 2h khi làm nghiệm pháp dung nạp […]