Hướng dẫn điều trị biến chứng mắt do tiểu đường của IDFHướng dẫn điều trị biến chứng mắt do tiểu đường của Liên đoàn Đái tháo đường Thế giới IDF năm 2015. Guideline là tài liệu dành cho nhân viên y tế, giúp phát hiện, chẩn đoán và hướng dẫn điều trị bệnh lý mắt do đái tháo đường. Bổ sung thêm cho bạn Guideline bằng […]

Hướng dẫn điều trị tiểu đường 2016 của AACEDưới đây là hướn dẫn điều trị đái tháo đường của Hiệp hội các chuyên gia Nội Tiết và lâm sàng Hoa Kỳ năm 2016. Bạn có thể đọc trực tiếp trên website hay download về.

Hướng dẫn điều trị tiểu đường 2016 của ADAGuidelines hướng dẫn điều trị tiểu đường 2016 của Hiệp hội Đái tháo đường Hoa kỳ – năm 2016. Hàng năm Hiệp hội Đái tháo đường Hoa Kỳ – ADA đều đưa ra khuyến cáo điều trị bệnh tiểu đường. Bạn có thể xem trực tiếp Guidelines năm 2016 của ADA trên website hay download […]

Hướng dẫn điều trị đái tháo đường 2015 của ADATài liệu dành cho bác sĩ: Hướng dẫn điều trị đái tháo đường ( tiểu đường ) của Hiệp hội Đái tháo đường Hoa Kỳ – ADA 2015 Tài liệu dưới dạng file powperpoint, bạn có thể xem trực tiếp trên website hay download về Hướng dẫn điều trị đái tháo đường của Hiệp hội […]

Hướng dẫn điều trị đái tháo đường AACE 2015Guideline hướng dẫn điều trị đái tháo đường của Hiệp hội các Chuyên gia Nội Tiết lâm sàng Hoa kỳ ( AACE: American Association of Clinical Endocrinologists) 2015.  Bạn có thể xem trực tiếp trên website hay là download về. Hướng dẫn điều trị đái tháo đường của AACE là một trong những guideline ” […]