Hướng dẫn điều trị đái tháo đường 2015 của ADATài liệu dành cho bác sĩ: Hướng dẫn điều trị đái tháo đường ( tiểu đường ) của Hiệp hội Đái tháo đường Hoa Kỳ – ADA 2015 Tài liệu dưới dạng file powperpoint, bạn có thể xem trực tiếp trên website hay download về Hướng dẫn điều trị đái tháo đường của Hiệp hội […]

Hướng dẫn điều trị đái tháo đường AACE 2015Guideline hướng dẫn điều trị đái tháo đường của Hiệp hội các Chuyên gia Nội Tiết lâm sàng Hoa kỳ ( AACE: American Association of Clinical Endocrinologists) 2015.  Bạn có thể xem trực tiếp trên website hay là download về. Hướng dẫn điều trị đái tháo đường của AACE là một trong những guideline ” […]

Guideline điều trị bệnh Đái tháo đường ( Tiểu đường ) 2015Đây là những hướng dẫn điều trị mới nhất năm 2015 của các Hiệp hội Đái tháo đường của Hoa Kỳ, các bạn có thể đọc trực tiếp trên website hay download về. Guidelines của hiệp hội Đái tháo đường Hoa Kỳ 2015 ( ADA- American Diabetes Association) .