Tầm soát và chẩn đoán đái tháo đường thai kỳTầm soát bệnh tiểu đường thai kỳ ( đái tháo đường thai kỳ )

Có 2 cách tiếp cận:

Tiếp cận 2 bước

Bước 1:  Cách tiếp cận này bắt đầu với test dung nạp 50gr glucose bằng đường uống, không quan tâm tới thời điểm bữa ăn gần nhất. Đường huyết được đo một giờ sau đó, giá trị glucose tĩnh mạch ≥ 130 hoặc ≥ 140 mg/dL (7.2 hay 7,8 mmol/) được coi là bất thường .

Bước 2: Chẩn đoán

Những sản phụ có kết quả sau test tầm soát 50gr Glucose sẽ thực hiện test dung nạp glucose 100 gr.

Có thể chọn tiêu chuẩn của Carpenter và Coustan hay tiêu chuẩn của  Theo National Diabetes Data Group. Chẩn đoán được xác lập, nếu có từ 2 giá trị đường huyết cao hơn các giá trị sau

 Theo Carpenter và Coustan:

Đường huyết đói  95 mg/dl

Sau 1 giờ: 180 mg/dl

Sau 2 giờ: 155 mg/dl

Sau 3 giờ: 140 mg/dl

Theo National Diabetes Data Group:

Đường huyết đói: 105 mg/dl

Đường huyết sau 1 giờ: 190 mg/dl

Đường huyết sau 2 giờ: 165 mg/dl

Đường huyết sau 3 giờ: 145 mg/dl

Đây là cách tiếp cận có từ lâu. Bệnh nhân phải làm nghiệm pháp 2 lần.

Từ năm 2010, sau khi nghiên cứu HAPO hoàn thành, rất nhiều vấn đề liên quan đến đái tháo đường thai kỳ đã thay đổi.

Tiếp cận 1 bước: Khuyến cáo của ADA – Hiệp hội Đái tháo đường Hoa Kỳ

Theo cách tiếp cận này, đầu tiên bệnh nhân phải được tầm soát đái tháo đường thật sự có từ trước khi mang thai mà bệnh nhân không biết. Nếu sản phụ không có đái tháo đường từ trước thì tầm soát đái tháo đường thai kỳ vào tuần lễ 24 – 28 của thai kỳ.

Tầm soát đái tháo đường thực sự:

Sản phụ được tầm soát đái tháo đường thật sự khi khám thai lần đầu, áp dụng tiêu chí chẩn đoán đái tháo đường:

  • Đường huyết đói ≥126 mg/dL, hay
  • HbA1c ≥6.5, hay
  • Đường huyết ngẫu nhiên ≥200 mg/dL

Chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ trong thời điểm này khi: đường huyết đói ≥92 mg/dL và < 126 mg/dl

Nếu sản phụ không bị đái tháo đường thai kỳ hay đái tháo đường thực sự, sẽ được thực hiện nghiệm pháp dung nạp glucose 75gr bằng đường uống vào thời điểm tuần 24 -28 của thai kỳ.

Nghiệm pháp dung nạp glucose băng đường uống 75gr:

Vào tuần lễ thứ 24 – 28 thai kỳ, sản phụ sẽ được thực hiện test dung nạp glucose 75gr bằng đường uống để tầm soát đái tháo đường thai kỳ.

Chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ được xác định khi có 1 trong 3 tiêu chuẩn sau:

  • Đường huyết đói ≥ 92 mg/dl, hay
  • Đường huyết sau 1 giờ ≥ 180 mg/dl, hay
  • Đường huyết sau 2 giờ ≥ 153 mg/dl.

Những bài liên quan:

Giới thiệu về tác giả

Lý lịch Bs Chuyên khoa 2 Ngô Thế Phi

Sáng lập website www.daithaoduong.com
1999: Tốt nghiệp ĐH Y Dược TP.HCM
2000-2001: Chuyên khoa sơ bộ Nội Tiết BV Chợ Rẫy
2007: Tốt nghiệp Chuyên khoa 1 Nội Tiết ĐH Y Dược TP.HCM
2013: Tốt nghiệp Chuyên khoa 2 Nội Tiết ĐH Y Dược TP.HCM

Phòng khám Tiểu đường
Số 241, Đặng Văn Bi, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, TP. HCM