Chẩn đoán đái tháo đường

Chẩn đoán đái tháo đường: Triệu chứng, xét nghiệm đường glucose đói, HbA1c, nghiệm pháp dung nạp Glucose hay đường huyết ngẫu nhiên

Phân loại đái tháo đường: type 1, type 2, đái tháo đường thai kỳ và các type đặc biệt khác