Chọn vị trí tiêm insulin

Vị trí tiêm insulin Tiêm insulin ở đâu để cho kết quả tốt nhất? Câu trả lời là: insulin nên được tiêm vào khu vực nhiều mỡ dưới da.  Có 4 vị trí được khuyến cáo: 1- Tốt nhất là tiêm ở bụng. Lấy rốn làm tâm, chừa ra 3 cm hay … Đọc thêm