Đái tháo đường thể LADA

Đái tháo đường type LADA là gì? Đái tháo đường thể LADA : Latent autoimmune diabetes in adults (LADA) Trước đây, tuổi của bệnh nhân được dùng để chẩn đoán type cho bệnh đái tháo đường- tiểu đường Những người dưới 30 tuổi thường được chẩn đoán là đái tháo đường type … Đọc thêm

Bệnh đái tháo đường do nguyên nhân khác

Bệnh đái tháo đường – tiểu đường đặc biệt là những type tiểu đường không phải type 1, type 2, thay đái tháo đường thai kỳ.  Thường có thể tìm được nguyên nhân gây bệnh. Các bệnh lý gây đái tháo đường – tiểu đường thể đặc biệt: BỆNH TO … Đọc thêm

Các nhóm thuốc làm tăng đường huyết

Nhiều nhóm thuốc được sử dụng hàng ngày có thể gây tăng đường huyết trên bệnh nhân tiểu đường, đái tháo đường. Những nhóm này cần phải hạn chế sử dụng. Đường huyết của bệnh nhân có thể không được kiểm soát do rất nhiều nguyên nhân, ví dụ: không … Đọc thêm