Để đăng ký hỗ trợ điều trị từ xa, bạn vui lòng chọn gói đăng ký phù hợp

Thành viên hỗ trợ 3 tháng
500.000 vnd / 3 tháng

Hỗ trợ điều trị 3 tháng

Thời gian đủ để đánh giá hiệu quả điều trị
Bác sĩ hỗ trợ từ xa: hướng dẫn chế độ ăn, thay đổi liều thuốc, điều chỉnh đường huyết...
Hỗ trợ điều trị 1 tháng
Chỉ 200.000 đồng

Chi phí ít, tiết kiệm nhiều!

Đánh giá và bắt đầu điều trị tiểu đường tại nhà.
VIP hỗ trợ điều trị 6 tháng
900.000 vnd / 6 tháng

Gắn kết lâu dài

Được Bác sĩ theo dõi liên tục. Tầm soát và phòng ngừa các biến chứng tiểu đường.