Để đăng ký HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ TỪ XA, bạn vui lòng chọn gói khám bệnh phù hợp

Hỗ trợ điều trị 1 tháng
Chỉ 200.000 vnđ ( # 8.5 USD)

Bác sĩ sẽ hỗ trợ điều trị trong 1 tháng

Chẩn đoán, tư vấn, hướng dẫn, kê toa thuốc điều trị...
Hỗ trợ điều trị 3 tháng
Chỉ 500.000 vnđ ( 21.5 USD)

Gói thường được chọn!

Hỗ trợ điều trị trong thời gian 3 tháng, đủ để đánh giá hiệu quả điều trị!
Hỗ trợ điều trị 6 tháng
Chỉ 800.000 vnd (34.5 USD)

Hỗ trợ lâu dài, gắn kết bền lâu!

Bác sĩ luôn bên bạn trong thời gian dài
Theo dõi điều trị, tầm soát và phòng ngừa biến chứng tểu đường