Đặt lịch khám bệnh tại phòng khám

Để đặt lịch khám bệnh tại PHÒNG KHÁM TIỂU ĐƯỜNG, bạn vui lòng gửi thông tin cho Bác sĩ:

Đặt lịc khám bệnh tại phóng khám tiểu đường thành phố Thủ Đức

BẢN ĐỒ ĐẾN PHÒNG KHÁM

PHÒNG KHÁM

GIỜ LÀM VIỆC

SÁNG: 6 -7 GIỜ
CHIỀU: 17 -19 GIỜ

ĐỊA CHỈ

241 ĐẶNG VĂN BI – PHƯỜNG TRƯỜNG THỌ – QUẬN THỦ ĐỨC – TP. HCM.

PHONE: 0988 333 660
Email: bs.ngothephi@gmail.com