Guidelines điều trị tiểu đường dành cho bác sĩ

Các guidelines hướng dẫn điều trị tiểu đường dành cho nhân viên y tế

Cập nhật guidelines ADA, hướng dẫn điều trị tiểu đường 2021

Cập nhật : Hướng dẫn điều trị đái tháo đường của Hiệp hội đái tháo đường Hoa Kỳ 2021

Guideline ADA 2021 là hướng dẫn điều trị tiểu đường, đái tháo đường mà hầu như bác sĩ chuyên khoa Nội Tiết nào cũng phải cập nhật hàng năm. Hàng năm Hiệp hội Đái tháo đường Hoa Kỳ ADA – American Diabetes Association đều đặn public Guidelines hướng dẫn chăm …

Cập nhật : Hướng dẫn điều trị đái tháo đường của Hiệp hội đái tháo đường Hoa Kỳ 2021 Đọc tiếp »

Bnà chân tiểu đường: chẩn đoán, điều trị, phòng ngừa

Guideline: Hướng dẫn phòng ngừa và điều trị bàn chân đái tháo đường 2019

IWGDF – The International Working Group on the Diabetic Foot– đã cập nhật guidelines hướng dẫn phòng ngừa và điều trị bàn chân đái tháo đường 2019. Hướng dẫn điều trị bàn chân đái tháo đường của IWGDF Hướng dẫn gồm 8 chương, những chương quan trọng: Phòng …

Guideline: Hướng dẫn phòng ngừa và điều trị bàn chân đái tháo đường 2019 Đọc tiếp »

American Association of clinical Endocrinology AACE guidelines

Guidelines AACE: Hướng dẫn điều trị đái tháo đường của AACE 2020

Guidelines AACE 2020 AACE – American Association of Clinical Endocrinology hàng năm cập nhật hướng dẫn điều trị dành cho bác sĩ chuyên khoa Nội tiết. Hướng dẫn điều trị tiểu đường của Hiệp hội các nhà lâm sàng Nội tiết Hoa Kỳ – năm 2020: Trình chiếu …

Guidelines AACE: Hướng dẫn điều trị đái tháo đường của AACE 2020 Đọc tiếp »

Hướng dẫn điều trị đái tháo đường của ADA

Hướng dẫn điều trị đái tháo đường – Guidlines ADA 2018 Tiếng Việt

Đây là guidelines ADA 2018 tiếng Việt, bản dịch định dạng file pdf được dịch từ Guidelines của Hiệp hội đái tháo đường Hoa Kỳ – ADA – 2018.  Hướng dẫn điều trị đái tháo đường của Hiệp Hội Đái tháo đường Hoa Kỳ 2018 Bản dịch do …

Hướng dẫn điều trị đái tháo đường – Guidlines ADA 2018 Tiếng Việt Đọc tiếp »

Scroll to Top