Hướng dẫn điều trị đái tháo đường 2018 của ADA- Bản rút gọn

Hướng dẫn điều trị đái tháo đường của Hiệp Hội Đái tháo đường Hoa kỳ 2018 – Bản rút gọn dành cho Bs chăm sóc ban đầu ( Bs đa khoa là phù hợp)

Nếu không có thời gian đọc bản đầy đủ  Khuyến cáo điều trị Đái tháo đường của ADA, bạn có thể đọc bản rút gọn này: