Hướng dẫn điều trị phân loại đái tháo đường , IDF, ADA, AACE

Cập nhật các Guidelines, hướng dẫn điều trị Tiểu đường – Đái tháo đường dành cho Bác sĩ:

Guidelines, các hướng dẫn điều trị tiểu đường, đái tháo đường là những nguồn tài liệu không thể thiếu cho các Bác sĩ, nhân viên y tế tham khảo, thực hành trong điều trị.

Download TÀI LIỆU BÁC SĨ miễn phí

Các tài liệu dành cho bác sĩ này được cập nhật thường xuyên.

Tiếng Anh: 

Tiếng Việt:

Scroll to Top