Tầm soát bệnh đái tháo đường type 2

Tầm soát đái tháo đường type 2 trên những người khỏe mạnh nhắm phát hiện sớm bệnh đái tháo đường mới mắc, tiềm ẩn Tầm soát đái tháo đường nhằm phát hiện sớm bệnh lý tiểu đường – Đái tháo đường trên người bình thường, có một số nguy cơ … Đọc thêm