Tiền đái tháo đường

Tiền đái tháo đường hay Nguy cơ cao bị biểu đường là tình trạng đường huyết cao hơn bình thường nhưng vẫn chưa bị tiểu đường

Scroll to Top