Vai trò insulin và glucagon trong điều hoà đường huyết

Insulin và Glucagon hoạt động như thế nào trong việc điều hoà đường huyết? Tuyến tụy tiết ra insulin và glucagon, cả hai hormone này đều đóng vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh lượng đường trong máu. Hai hormone hoạt động trong sự cân bằng. Nếu nồng độ … Đọc thêm