Guidelines điều trị đái tháo đường

Cập nhật các guidelines, phác đồ điều trị của Liên đoán đái tháo đường Thế giới IDF, WHO, ADA, AACE, Canada