Guideline: Hướng dẫn phòng ngừa và điều trị bàn chân đái tháo đường 2019

IWGDF – The International Working Group on the Diabetic Foot- đã cập nhật guidelines hướng dẫn phòng ngừa và điều trị bàn chân đái tháo đường 2019.

Guideline hướng dẫn phòng ngừa và điều trị bàn chân đái tháo đường của IWGDF 2019

Hướng dẫn gồm 8 chương, những chương quan trọng: phòng ngừa loét chân, phân độ loét chân, phân độ nhiễm trùng, bệnh động mạch ngoại biên, khuyến cáo giúp lành vết thương, hướng dẫn giải áp bàn chân.