Hướng dẫn điều trị đái tháo đường của AACE – American Association of Clinical Endocrinologists

Guidelines của AACE:

Hướng dẫn điều trị tiểu đường của Hiệp hội các nhà lâm sàng Nội tiết Hoa Kỳ – năm 2020:

Trình chiếu dưới dạng Slide, tự chuyển sau 5 giây :

Bạn có thể tải bản pdf về đọc, bên dưới

Viết một bình luận