Cập nhật khuyến cáo điều trị tiểu đường của AACE 2022

Cập nhật 2022 khuyến cáo điều trị đái tháo đường - tiểu đường của AACE - American Association of Clinical Endocrinology.