ĐĂNG KÝ 1 THÁNG
Chỉ 200.000 đồng

Hỗ trợ điều trị trong 1 tháng!

Bước đầu trong khám và điều trị tiểu đường!
Hướng dẫn cách ăn uống, tập thể dục
Kê toa thuốc và điều chỉnh liều
ĐĂNG KÝ 3 THÁNG
500.000 đồng

Thời gian đủ để đánh giá kết quả điều trị!

Chẩn đoán, điều trị, điều chỉnh liều thuốc
Hướng dẫn cách ăn uống, vận động...
Đánh giá HbA1c sau điều trị...
ĐĂNG KÝ 6 THÁNG
1.000.000 đồng

Theo dõi lâu dài, an tâm điều trị

Hướng dẫn ăn uống, tập thể dục
Điều trị, chỉnh liều thuốc Đánh giá kết quả điều trị Tầm soát biến chứng, xét nghiệm định kỳ.