ĐĂNG KÝ 1 THÁNG
Chỉ 200.000 đồng

HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ TIỂU ĐƯỜNG TRONG 1 THÁNG!

 • Hướng dẫn chế độ ăn uống
 • Hướng dẫn tập thể dục
 • Kê toa thuốc điều trị
 • Theo dõ và chỉnh liều trong 1 tháng
Hỗ trợ điều trị 3 tháng
500.000 đồng !

HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ TẠI NHÀ 3 THÁNG!

 • Hướng dẫn cách ăn uống, tập thể dục
 • Kê toa thuốc điều trị
 • Theo dõi, tư vấn, điều chỉnh toa thuốc
 • Kiểm soát đường huyết
 • Đánh giá sau điều trị
 • Tầm soát biến chứng tiểu đường..
Hỗ trợ điều trị 6 tháng
Only 1.000.000 đồng

HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ LÂU DÀI !

 • An tâm điều trị
 • Gắn bó lâu dài
 • Theo dõi, tầm soát, điều trị các biến chứng, nếu có
 • Kiểm soát đường huyết
 • Kế hoạch xét nghiệm theo dõi định kỳ...