Cập nhật : Hướng dẫn điều trị đái tháo đường của Hiệp hội đái tháo đường Hoa Kỳ

Guideline ADA 2021

Hàng năm Hiệp hội Đái tháo đường Hoa Kỳ ADA – American Diabetes Association đều đặn public Guidelines hướng dẫn chăm sóc bệnh nhân đái tháo đường.

Dưới đây là bản trình chiếu powerpoint Guideline ADA: hướng dẫn điều trị tiểu đường, Đái tháo đường 2021

Các slide tự động chuyển sau 1 phút để bạn có đủ thời gian để đọc.

Tuy nhiên bạn có thể nhấp nút chuyển tới slide khác:

Bạn cũng có thể truy cập website của ADA để đọc hay download bản full text của guideline 2021 dưới dạng file pdf bên dưới:

Viết một bình luận