Công cụ chuyển đổi đơn vị hay thuật toán chẩn đoán

  • Chuyển đổi đơn vị Glucose: mg/dl sang mmol/L và ngược lại
  • Chuyển đổi HbA1c sang Glucose
  • Tình BMI
  • Tính HbA1c mục tiêu
  • Đánh giá nguy cơ hạ đường huyết
  • Chẩn đoán đái tháo đường...