Công cụ chuyển đổi đường huyết và HbA1c

Chuyển đổi đơn vị đường glucose

Công cụ sẽ giúp bạn chuyển đổi đường Glucose từ mg/dl sang mmol/L và ngược lạiHbA1c là chỉ số giúp Bác sĩ theo dõi việc kiểm soát đường huyết của bệnh nhân.

HbA1c đại diện cho mức đường Glucose trong máu của bệnh nhân, vốn dĩ thường xuyên dao động. 

Tuy nhiên, kết quả HbA1c được tính theo tỉ lệ phần trăm (%) của tất cả Hb-A. Do vậy sẽ khó hình dung cho mức đường huyết của bệnh nhân.

Hiệp hội Đái tháo đường Hoa Kỳ khuyến cáo chuyển đổi từ HbA1c sang đường glucose. Như vậy chúng ta sẽ dễ đàng hiểu được mức đường huyết trung bình trong 3 tháng vừa qua của bệnh nhân.


Tra cứu trực tiếp từ bảng quy đổi: 

Bảng chuyển đối HbA1c sang đường huyết trung bình

Đường huyết và chỉ số HbA1c là các chỉ số mà bệnh nhân tiểu đường luôn quan tâm và theo dõi mỗi ngày.

Mục tiêu đường huyết bệnh nhân tiểu đường cần đạt được theo kkhuyến cáo của Hiệp hội đái tháo đường Hoa Kỳ :

Đường huyết đói < 130 mg/dl

Đường huyết sau ăn 2 giờ < 180 mg/dl

HbA1c: đa số mục tiêu < 7%.

Tuy nhiên mục tiêu HbA1c phải được điều chỉnh dựa theo từng bệnh nhân khác nhau. Để xác lập mục tiêu HbA1c, bạn dựa vào công cụ tính HbA1c mục tiêu dành cho bệnh nhân tiểu đường.