Các xét nghiệm chẩn đoán và theo dõi điều trị đái tháo đường

Các xét nghiệm trong đái tháo đường gồm:

Đường huyết đói

Đường huyết sau ăn

HbA1c

Nghiệm pháp dung nạp Glucose

Xét nghiệm miễn dịch ICA, Anti GAD, gen