Xét nghiệm, cận lâm sàng trong bệnh tiểu đường

Các xét nghiệm, cận lâm sàng thường sử dụng trong điều trị bệnh tiểu đường.