Nghiệm pháp dung nạp glucose 75gr bằng đường uống

Xét nghiệm, bệnh tiểu đường, đái tháo đường

Một trong tiêu chuẩn chẩn đoán đái tháo đường là thực hiện nghiệm pháp dung nạp glucose 75gr đường uống. Cách thực hiện nghiệm pháp dung nạp Glucose 75gr Chuẩn bị bệnh nhân: 3 ngày trước khi làm nghiệm pháp, bệnh nhân được yêu cầu ăn carbohydrate không giới hạn, … Đọc thêm

Đái tháo đường thể LADA

Đái tháo đường type LADA là gì? Đái tháo đường thể LADA : Latent autoimmune diabetes in adults (LADA) Trước đây, tuổi của bệnh nhân được dùng để chẩn đoán type cho bệnh đái tháo đường- tiểu đường Những người dưới 30 tuổi thường được chẩn đoán là đái tháo đường type … Đọc thêm