Hướng dẫn điều trị đái tháo đường của ADA 2018 ( Tiếng Việt)

Đây là bản địch sang Tiếng Việt từ Guidelines của Hiệp hội đái tháo đường Hoa Kỳ – ADA – 2018

Hướng dẫn điều trị đái tháo đường của Hiệp Hội Đái tháo đường Hoa Kỳ 2018

Bản dịch do Bs Ngô Thế Phi và các Bác sĩ khoa Nội Tiết Bệnh viện Thành phố Thủ Đức dịch

Viết một bình luận