Đái tháo đường thể LADA

Đái tháo đường type LADA là gì? Đái tháo đường thể LADA : Latent autoimmune diabetes in adults (LADA) Trước đây, tuổi của bệnh nhân được dùng để chẩn đoán type cho bệnh đái tháo đường- tiểu đường Những người dưới 30 tuổi thường được chẩn đoán là đái tháo đường type … Đọc thêm