Tăng cường vận động cho người tiểu đường

  • Chọn cách vận động
  • An toàn khi tập thể dục
  • Hướng dẫn theo dõi trước, trong và sau vận động.