Tiền đái tháo đường

Tiền đái tháo đường là tình trạng tăng đường huyết nhưng chưa đủ cao để chẩn đoán tiểu đường.

Rối loạn dung nạp Glucose và rối loạn đường huyết đói.

Chẩn đoán, phòng ngừa và điều trị tiền tiểu đường.