Hướng dẫn sử dụng bút tiêm insulin thế hệ mới

Ngày nay việc sử dụng bút tiêm insulin thế hệ mới đã rất phổ biến tại Việt Nam

Trong video này, chúng ta sẽ cùng nhau xem hướng dẫn sử dụng bút tiêm insulin để đảm bảo rằng việc thực hiện phải đúng

Các loại bút tiêm insulin của các hãng khác nhau như: Novomix, Ryzodeg, Tresiba, Lantus, hay Humalog…như đều có chung cách sử dụng.

Do vậy, bạn có áp dụng cách tiêm này cho tất cả các loại bút tiêm insulin thế hệ mới.