Các loại thuốc tiêm giúp hạ đường huyết

Insulin và GLP-1 là 2 nhóm thuốc tiêm, điều trị tiểu đường:

Insulin có rất nhiều loại: nhóm human insulin và analog insulin. Trong mỗi nhóm có nhiều loại khác nhau.

GLP -1 có tác dụng hạ đường huyết, điều trị các yếu tố nguy cơ tim mạch tiểu đường, suy thận ...