Các dạng đái tháo đường đặc biệt

Các dạng đái tháo đường đặc biệt như: đái tháo đường bẩm sinh, đái tháo đường đơn gen, các thể MODY, đái tháo đường do thuốc, do ác bệnh lý khác làm tổn thương tuyến tụy, đái tháo đường sau cấy ghép mô