Biến chứng cấp

Biến chứng cấp tính của đái tháo đường bao gồm:
- Hôn mê hạ đường huyết
- Hôn mê nhiễm Keton
- Hôn mê tăng áp lực thẩm thấu máu.