Đái tháo đường thai kỳ hay tiểu đường thai kỳ

Tăng đường huyết trong thời gian mang thai.

Cách chẩn đoán: nghiệm pháp dung nạp Glucose

Hướng dẫn cách ăn uống

Điều trị bằng insulin như thế nào?