Đái tháo đường thai kỳ hay tiểu đường thai kỳ

Tăng đường huyết trong thời gian mang thai.
Cách chẩn đoán: nghiệm pháp dung nạp Glucose
Hướng dẫn cách ăn uống
Điều trị bằng insulin như thế nào?