Công cụ tính và chuyển đổi đơn vị dành cho bệnh Tiểu đường – Đái tháo đường

Công cụ tính dành cho tiểu đường

Các công cụ do Bs Ngô Thế Phi xây dựng giúp bệnh nhân và Bác sĩ chuyển đổi đơn vị đường huyết, HbA1c, chẩn đoán và đánh giá các nguy cơ biến chứng bệnh tiểu đường:

Công cụ chẩn đoán bệnh tiểu đường – Đái tháo đường

Công cụ chuyển đổi đơn vị đường Glucose trong máu từ mg/dl sang mmol/L và ngược lại.

Công cụ chuyển đổi HbA1c (%) sang đường huyết trung bình (mg/dl)

Công cụ đánh giá nguy cơ hạ đường huyết của bệnh nhân tiểu đường – Đái tháo đường ( Dành cho Bác sĩ)

Công cụ tính HbA1c mục tiêu của bệnh nhân tiểu đường ( Dành cho Bác sĩ)