Công cụ tính dành cho bệnh nhân tiểu đường

Các công cụ chuyển đổi do Bs Ngô Thế Phi xây dựng giúp bệnh nhân và Bác sĩ chuyển đổi đơn vị glucose từ mg/dl sang mmol/L, đổi HbA1c sang đường huyết trung bình, chẩn đoán và đánh giá các nguy cơ biến chứng bệnh tiểu đường.

Thậm chí bạn có thể chẩn đoán bệnh tiểu đường cũng như đánh giá nguy cơ mắc bệnh tiểu đường trong tương lai nhờ các công cụ này.

Scroll to Top