Bệnh tiểu đường - Đái tháo đường type 1

Bệnh tiểu đường type 1 xảy ra ở người trẻ, do cơ chế tự miễn.

Điều trị bằng insulin suốt đời