Đái tháo đường type 1 hay đái tháo đường phụ thuộc insulin

Đái tháo đường type 1:

  • Chẩn đoán xác định
  • Phân biệt đái tháo đường type 2
  • Điều trị bằng insulin
  • Thay đổi lối sống: ăn uống và vận động như thế nào?