Dinh dưỡng cho bệnh nhân tiểu đường

Hướng dẫn cách ăn uống, dinh dưỡng cho bệnh nhân tiểu đường.
Uống sữa như thế nào cho đúng.