Xét nghiệm và các nghiệp pháp trong bệnh tiểu đường

Xét nghiệm chẩn đoán và phân biệt các type đái tháo đường:

Glucose, HbA1c, C Peptide, ICA, Anti GAD,nghiệm pháp dung nạp Glucose ....