Biến chứng thần kinh do bệnh đái tháo đường

Biến chứng thần kinh do tiểu đường có thể bao gồm:

  • Bệnh thần kinh ngoại biên
  • Bệnh thần kinh tự chủ
  • Bệnh thần kinh trung ương