Bệnh tiểu đường - Đái tháo đường type 2

Bệnh tiểu đường type 2 chiếm tỉ lệ cao nhất, 95%

Thường gặp ở người lớn, do đề kháng insulin.