Bản dịch tiếng việt guidelines đái tháo đường của ADA

Guideline ADA của hội Đái tháo đường Hoa Kỳ đã được dịch sang tiếng Việt