Điều trị đái tháo đường - tiểu đường

Điều trị đái tháo đường - tiểu đường cần phối hợp bộ 3: tuân thủ thuốc, insulin + chế độ dinh dưỡng dành cho người tiểu đường + hoạt động thể lực.